Những siêu xe trong phiên đấu giá tại Pháp của RM Auctions - Phần 3
1/8 | 1965 Ford Mustang 289 Racing Car 5F07C602557.
2/8 | 1956 Jaguar XK140 SE Drophead Coupé S818897BW.
3/8 | 2005 Weineck Cobra 780 CUI Limited Edition 150312BW.
4/8 | 2005 Weineck Cobra 780 CUI Limited Edition 150312BW.
5/8 | 1921 Th. Schneider 4½-Litre Tourer Domain.
6/8 | 1960 Lancia Appia Cabriolet by Vignale 812.014499.
7/8 | 1971 Porsche 911 E Targa 9111210812.
8/8 | 1957 Austin-Healey 100-6 BN4-LO/36204.
x
Tất cả ảnh (8)
1965 Ford Mustang 289 Racing Car 5F07C602557.
1956 Jaguar XK140 SE Drophead Coupé S818897BW.
2005 Weineck Cobra 780 CUI Limited Edition 150312BW.
2005 Weineck Cobra 780 CUI Limited Edition 150312BW.
1921 Th. Schneider 4½-Litre Tourer Domain.
1960 Lancia Appia Cabriolet by Vignale 812.014499.
1971 Porsche 911 E Targa 9111210812.
1957 Austin-Healey 100-6 BN4-LO/36204.