Những hình ảnh đáng nhớ về huyền thoại Windows 95
1/11 | Ngày 25 tháng 4 năm 1995: Trong Comdex Computer show diễn ra tại Atlanta Bang Georgia, giám đốc điều hành Microsoft Bill Gates đã công bố Windows 95 sẽ được phát hành vào ngày 24/8.
2/11 | Ngày 22 tháng 8 năm 1995: Một người quản lí đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt Windows 95 tại Computer City thuộc thị trấn Vienna, Bang Virginia.
3/11 | Ngày 23 tháng 8 năm 1995: Một nhà phân phối đang sắp xếp lại các bản sao của Windows 95 tại Hồng Kông.
4/11 | Ngày 24 tháng 8 năm 1995: Hình ảnh giám đốc điều hành Microsoft Bill Gates phát biểu hiển thị trên một màn hình được đặt trong gian hàng bán Windows 95 tại thị trấn Vienna, Bang Virginia.
5/11 | Ngày 24 tháng 8 năm 1995: CEO Microsoft Bill Gates ra mắt Windows 95 trước hàng nghìn người tại Redmond, Washington.
6/11 | Ngày 24 tháng 8 năm 1995: Nhân vật Edna Everage tham gia sự kiện ra mắt Windows 95 tại Sydney, Australia.
7/11 | Ngày 24 tháng 8 năm 1995: Anthony Martin thuộc Ủy ban chống lại Microsoft đang phân phát tờ rơi bên ngoài một trung tâm thương mại của thành phố Manhattan để cảnh báo người tiêu dùng không nên mua Windows 95 và tuyên bố rằng nó không phải là một bản "nâng cấp" mà nó chỉ khiến người tiêu dùng phải tốn kém hơn mà thôi.
8/11 | Ngày 24 tháng 8 năm 1995: Bill Gates và diễn viên hài Jay Leno tham gia vào sự kiện ra mắt Windows 95 tại Redmond, Washington.
9/11 | Ngày 24 tháng 8 năm 1995: Niềm vui sướng của Mikol Furneaux khi sở hữu 2 bản sao của Windows 95 tại một cửa hàng ở Sydney, Australia.
10/11 | Ngày 05 Tháng 9 năm 1995: Bill Gates giới thiệu về Windows 95 tại một sự kiện ở Madrid, Tây Ban Nha.
11/11 | 21 tháng 11 năm 1995: Chiến dịch quảng cáo của Microsoft 2 ngày trước khi Windows 95 phiên bản tiếng Nhật được ra mắt.
x
Tất cả ảnh (11)
Ngày 25 tháng 4 năm 1995: Trong Comdex Computer show diễn ra tại Atlanta Bang Georgia, giám đốc điều hành Microsoft Bill Gates đã công bố Windows 95 sẽ được phát hành vào ngày 24/8.
Ngày 22 tháng 8 năm 1995: Một người quản lí đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt Windows 95 tại Computer City thuộc thị trấn Vienna, Bang Virginia.
Ngày 23 tháng 8 năm 1995: Một nhà phân phối đang sắp xếp lại các bản sao của Windows 95 tại Hồng Kông.
Ngày 24 tháng 8 năm 1995: Hình ảnh giám đốc điều hành Microsoft Bill Gates phát biểu hiển thị trên một màn hình được đặt trong gian hàng bán Windows 95 tại thị trấn Vienna, Bang Virginia.
Ngày 24 tháng 8 năm 1995: CEO Microsoft Bill Gates ra mắt Windows 95 trước hàng nghìn người tại Redmond, Washington.
Ngày 24 tháng 8 năm 1995: Nhân vật Edna Everage tham gia sự kiện ra mắt Windows 95 tại Sydney, Australia.
Ngày 24 tháng 8 năm 1995: Anthony Martin thuộc Ủy ban chống lại Microsoft đang phân phát tờ rơi bên ngoài một trung tâm thương mại của thành phố Manhattan để cảnh báo người tiêu dùng không nên mua Windows 95 và tuyên bố rằng nó không phải là một bản "nâng cấp" mà nó chỉ khiến người tiêu dùng phải tốn kém hơn mà thôi.
Ngày 24 tháng 8 năm 1995: Bill Gates và diễn viên hài Jay Leno tham gia vào sự kiện ra mắt Windows 95 tại Redmond, Washington.
Ngày 24 tháng 8 năm 1995: Niềm vui sướng của Mikol Furneaux khi sở hữu 2 bản sao của Windows 95 tại một cửa hàng ở Sydney, Australia.
Ngày 05 Tháng 9 năm 1995: Bill Gates giới thiệu về Windows 95 tại một sự kiện ở Madrid, Tây Ban Nha.
21 tháng 11 năm 1995: Chiến dịch quảng cáo của Microsoft 2 ngày trước khi Windows 95 phiên bản tiếng Nhật được ra mắt.