Ngắm FOX CB350 đậm vị Cafe Racer
1/13
2/13
3/13
4/13 | Bình xăng được lấy từ chiếc Yamaha XS650 1970 và được sửa lại cho phù hợp với CB 350.
5/13
6/13
7/13
8/13 | Đuôi xe được thay thế bằng loại Cognito Moto tích hợp với đèn LED báo phanh hoặc báo rẽ.
9/13
10/13
11/13
12/13
13/13
x
Tất cả ảnh (13)
Bình xăng được lấy từ chiếc Yamaha XS650 1970 và được sửa lại cho phù hợp với CB 350.
Đuôi xe được thay thế bằng loại Cognito Moto tích hợp với đèn LED báo phanh hoặc báo rẽ.