Công nghệ in 3D hay còn gọi là công nghệ tạo mẫu nhanh là cách thức để thực hiện việc in 3D, hay cách thức để máy in 3D hoạt động. Ngày nay công nghệ in 3D phát triển rất đa dạng và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Tư vấn hữu ích